Hotel Natura Residence Business & SPA

VOUCHER DO SPA NA DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Dzień Babci i Dziadka w Natura Residence

Masaż seniora to specjalnie dedykowany, uwzględniający wszystkie fizjologiczne aspekty procesu starzenia się zabieg. Stosowane techniki mają na celu poprawę samopoczucia. 

Pływanie ma zbawienny wpływ na całe ciało. Nie tylko sprawia, że nasza sylwetka wygląda lepiej, ale odciąża stawy, także w czasie ich zwiększonej pracy. Cały układ kostny oraz mięsniowy korzysta w wyniku aktywności w basenie. Mięśnie się wzmacniają, a także poprawia się wydolność oddechowa. Dzięki temu cały organizm jest lepiej dotleniony, co ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Tutaj niemal każdy senior może zażyć ruchu bez obawy o kontuzję! 

Z okazji święta naszych kochanych Dziadków przygotowaliśmy specjalny VOUCHER:
Masaż seniora + godzina w Natura Waters SPA (basen, bicze wodne, jacuzzi, sauny, pokój relaksu).

VOUCHER może zostać wykorzystany tylko przez jedną osobę. W celu podarowania go zarówno babci jak i dziadkowi, należy dokonać zakupu dwóch voucherów.

* Prosimy o kontakt z recepcją spa w celu ustalenia terminu realizacji Vouchera.

Regulamin zakupu oraz korzystania z bonów upominkowych Natura Residence

 I.        Warunki ogólne

1. Bon upominkowy może być realizowany wyłącznie na usługi w Hotelu Natura Residence Business & SPA.

2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Bon w kwocie równej jego wartości.

3. Bon nie podlega zwrotowi lub wymianie na gotówkę.

4. Bon musi zostać zrealizowany podczas jednego pobytu.

5. Od momentu przekazania bonu Nabywcy Hotel nie ponosi odpowiedzialności za jego zniszczenie czy utratę.

6. Hotel nie wystawia duplikatów Bonów.

7. Bon jest ważny przez okres 3 miesięcy od daty zakupu. Data ważności znajduje się w jego prawym dolnym rogu.

 II.      Zasady korzystania z Bonu

1. Użytkownik rezerwuje termin minimum 3 dni przed planowanym dniem realizacji Bonu w recepcji Hotelu Natura Residence, tel. 32 674 13 95-96, e-mail: recepcja@naturaresidence.pl po wcześniejszym potwierdzeniu dostępności.

2. Przed wykonaniem usługi, Użytkownik przedstawia w recepcji oryginał  Bonu uprawniającego go do korzystania z określonych usług. Nie okazanie Bonu skutkuje odmową wykonania usługi.

3. Gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Bonu Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty.

4. Przy realizacji Bonu na określoną usługę Użytkownikowi nie przysługuje prawo zmiany.

5. Gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Bonu użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy.

6. W przypadku Bonu imiennego na zabiegi w Waters SPA korzystać z niego może tylko jedna osoba.

 III.    Postanowienia końcowe

1.  Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Bonu oświadcza, że zapoznał się 
     z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2.  Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.naturaresidence.pl oraz w recepcji Hotelu Natura Residence Business & SPA Recepcji Waters SPA. Hotel ma obowiązek pokazania i 
     zapoznania Nabywcy/Użytkownika Regulaminu na każde jego żądanie.

3.  Hotel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Hotel, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w Hotelu Natura Residence Business & SPA oraz na 
     stronie internetowej    www.naturaresidence.pl

pfr logo