Dane osobowe

Obowiązek informacyjny – art. 13 

 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO

            Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lukier Sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie (42-300), przy ul. Sikorskiego 49A/13. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z powołanym  przez administratora danych, inspektorem ochrony danych pod numerem telefonu 326780200 wew. 405 adres poczty elektronicznej iodo@naturaresidence.pl Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia wykonania umowy wiążącej Panią/Pana z wyżej wskazanym administratorem i celem wykonania obowiązków w ramach rozliczeń rachunkowych – na podstawie art.6 ust. 1 lit. b i c RODO. Dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania wiążącej strony umowy, z zastrzeżeniem iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego (w przypadku zmiany przepisów prawa). Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości zawarcia umowy lub jej dalszego wykonywania.

 

 EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL REGULATIONS (EU) 2016/679 of 27 April 2016

in case of protection of natural persons related to processing personal data

and in case of free movement of such data and waiving 95/46/WE directive

(general regulation on data protection), thereinafter called RODO

            We inform that the administrator of your data is Lukier Sp. z o.o. seated in Myszków (42-300), at street Sikorskiego 49A/13. In case of queries related to the processing of personal data, you are requested to contact the appointed data administrator, personal data inspector, phone no. 326780200 ext. 405, e-mail: iodo@naturaresidence.pl Your personal data will be processed to assure the fulfillment of the agreement binding you with the aforementioned administrator and to perform duties within bookkeeping – based on art. 6 item 1 letter b and c RODO. Data will be process during the period of the validity of this agreement, with the stipulation that the period of personal data storage may be extended each time of the period of limitation for claims, if they may be related to you or if the processing of personal data will be essential for the intentional pursuance of claims or protection against claims from the other party. You are entitled to the right to claim access to personal data, their correction, removal or limitation in processing, the right to appeal against processing, as well as the right to transfer data. We inform that you are entitled to file a complaint on data processing to the Inspector General for the Protection of Personal Data or other relevant supervisory authority (in case of change in regulations of law). The provision of data is voluntary and their non-provision is related to lack of opportunity to conclude the agreement or its subsequent fulfillment.  

newsletter

zapyatj o salę

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez LUKIER SP.Z O.O., Sikorskiego 49A/13, 42-300 , Myszków Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane